Specialundervisning

Specialundervisning i Sønderborg og Sydjylland

Specialundervisning for 9. kl. elever for sociale forvaltninger, skoler m.v. i Sønderborg og Sydjylland

Specialundervisningen varetages af Helge Nielsen. De seneste skoleår har Helge med stor succes undervist 9. kl. elever, der ved undervisningens påbegyndelse var kendetegnet ved højt fravær, lave karakterer, lavt selvværd omkring det at lære og alverdens diagnoser.

Fagligt lå de på 5. - 6. klasse niveau i dansk og matematik. Undervisningen foregik på elevernes praktikvirksomheder og undervisningen tog i al væsentlighed afsæt i deres daglige praktiske arbejde, med fokus på at opkvalificere sig fagligt til 9. kl. niveau i dansk og matematik.

Det lykkedes i nært samarbejde med deres praktikvirksomheder, eleverne og deres hjem at få eleverne til at møde stabilt, deltage engageret og udvikle sig monumentalt. Efter 6 - 8 måneders undervisning var de kommet op på 9. kl. niveau i dansk og matematik og var klar til at påbegynde ungdomsuddannelse.

Helges succesrate er på 100%. Det vil sige, at alle eleverne har kvalificeret sig til at påbegynde ungdomsuddannelse i umiddelbar forlængelse af 9. kl niveauets undervisning. Til sammenligning er den tilsvarende succesrate for skoleåret 18/19 for Sønderborg Kommunes specialundervisnings tilbud på 16%. Det vil sige, at kommunens institutioner taber små 90% af 9. kl. specialklasse eleverne på gulvet. (Kilde: STUK).